Vrátenie tovaru

AKO POSTUPOVAŤ PRI VRÁTENÍ TOVARU

osdtupenie od zmluvy
Je mi ľúto, že naše produkty nesplnili očakávania, ale nič sa nedeje. Môžete ich vrátiť alebo vymeniť.
Pozor, netýka sa to výrobkov, ktorý sme vyrábali na objednávku. Ak nastal nejaký problém práve s personalizovanými výrobkami, tak nás kontaktuje na info@milado.sk a uvidíme, či tam vieme niečo urobiť.

Ako teda na to? Vrátenie musíte uskutočniť v lehote 14 dní od dátumu prevzatia objednávky alebo do 30 dní, v prípade zakúpenia tovaru v akcii.

 1. Prečítajte si poučenie o uplatnení práva
  Nájdeš ho nižšie na stránke a je súčasťou VOP, článok V.

 2. Vyplňte formulár vrátenia tovaru a zašlite nám ho

   
  Formulár na odstúpenie od zmluvy

 3. Pripravte balíček na vrátenie tovaru
  Ak nemáte pôvodné balenie, môžete tovar vrátiť aj v inom balení, ale tak, aby sa zabránilo strate a poškodeniu produktov.

 4. Odošlite tovar na našu adresu
  Tovar nám môžete zaslať akýmkoľvek spôsobom na našu adresu, náklady znášate vy.

 5. Pri výmene tovaru vytvorte novú objednávku
  Po odoslaní tovaru, ktorý chcete vymeniť vytvorte novú objednávku. Spôsob úhrady zvoľte bankový prevod, objednávku neuhrádzajte. Hneď ako nám tovar od vás dorazí vyúčtujeme rozdiel a nový tovar vám zašleme.

   

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

I. – Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní (bežne dostupný tovar) alebo 30 dní (akciový tovar).
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch (30 dňoch) odo dňa:
a) keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar,
b) ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný,
c) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus,
d) ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete prvý dodaný tovar.
3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese:
a) v prípade e-mailu na adrese info@milado.sk,
b) v prípade listu na adrese sídla predávajúceho, t. j. na adrese Wingi, s.r.o, Cottbuská 1366/1, 040 23 Košice
Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť nižšie.
4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy predtým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

II. – Dôsledky odstúpenia od zmluvy

1. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní (30 dní) odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
2. Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť; podľa toho, čo nastane skôr.
3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky www.milado.sk. V prípade ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy vám bezodkladne potvrdíme e-mailom.
4. Tovar možno vrátiť predávajúcemu v prípade odstúpenia od zmluvy nasledovne:
Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu Wingi, s.r.o, Cottbuská 1366/1, 040 23 Košice
Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej (30-dňovej) lehoty.
5. Informácia o úhrade nákladov na vrátenie tovaru.
Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.
6. Zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

POTREBUJETE EŠTE NEJAKÉ INFORMÁCIE?

Vyššie som sa snažila popísať to najdôležitejšie čo potrebujete. Ak aj napriek tomu potrebujete zodpovedať ešte nejaké otázky, neváhajte ma kedykoľvek kontaktovať.  Samozrejme všetky informácie ohľadne nákupu nájdete aj vo v našich Všeobecných obchodných podmienkach.

lucia-vojcek

Lucia VOJČEK
zakladateľka Milado.sk